Taneční zaměření

Naše skupina ve školním roce 2021/2022 nabízí tyto obory:

Little kadetky

Skupina little kadetky je určená pro děvčata od 4 do 6 let. Jedná se o tanečně-pohybovou průpravu pro děti. Tréninková hodina je koncipovaná pro nejmenší, tzn. hrou se snažíme děti naučit rytmus (vytleskávají jména, zvířátka, pohádkové postavy a nakonec i hudbu), učíme je správnému držení těla, různým tanečním krokům od lidových až po moderní tance. Obsaženy jsou i základy gymnastiky a baletu. Hojně využíváme různé pomůcky (jako míče, švihadla apod.), abychom rozvíjeli u dětí i motoriku. Činnosti se střídají, aby děti zvládly udržet pozornost a hodina pro ně byla zajímavá. V neposlední řadě děvčata pracují i s náčiním baton i pom pom, které je určeno pro mažoretkový sport a secvičují choreografie na vystoupení před veřejností.

Baton kadetky

Věková kategorie kadetky pro děvčátka od 6 do 11 let. Klademe důraz na pohybovou průpravu a správné držení těla, dále se děvčata učí základy twirlingu a jednodušší twirlingové kombinace. Postupně přecházíme na obtížnější práci s hůlkou, například výhozy, přehozy apod. Soutěžní tým připravuje každý rok novou choreografii, děvčata samozřejmě také absolvují různá vystoupení na veřejnosti. Trénuje se 1x týdně baton, 1x týdně pohybová průprava a minimálně jednou měsíčně jsou extra tréninky o víkendu.

Baton juniorky

Věková kategorie od 12 do 14 let. Děvčata se učí pokročilé twirlingové kombinace a rozvíjejí obtížnou práci s hůlkou. Dále klademe jako u všech věkových kategorií důraz na pohybovou průpravu a správné držení těla. Soutěžní tým připravuje každý rok novou choreografii, děvčata samozřejmě také absolvují různá vystoupení na veřejnosti. Trénuje se 1x týdně baton, 1x týdně pohybová průprava a minimálně jednou měsíčně jsou extra tréninky o víkendu.

Pom pom kadetky

Věková kategorie od 6 do 11 let. S děvčaty pracujeme na rozvoji pohybové průpravy, trénujeme koordinaci pohybů a jednodušší akrobatické a gymnastické prvky. Učíme se základy práce s náčiním pom pom. Soutěžní tým připravuje každý rok novou choreografii, děvčata samozřejmě také absolvují různá vystoupení na veřejnosti. Trénuje se 1x týdně pom pom, 1x týdně pohybová průprava a minimálně jednou měsíčně jsou extra tréninky o víkendu.

Pom pom juniorky

Věková kategorie od 12 do 14 let. Děvčata trénují obtížné gymnastické a akrobatické prvky, které kombinují s náročnou prací s náčiním. Učí se těžké výhozy a přehozy v rámci skupiny, dále rozvíjejí především náročnou koordinaci pohybů. Soutěžní tým připravuje každý rok novou choreografii, děvčata samozřejmě také absolvují různá vystoupení na veřejnosti. Trénuje se 1x týdně pom pom, 1x týdně pohybová průprava a minimálně jednou měsíčně jsou extra tréninky o víkendu.

Pohybová průprava

Určena pro všechny věkové kategorie.

Tanec je vizuálním vyjádřením hudby a pocitů tanečníka. Velkou roli zde hraje estetika projevu, která si má diváka získat. Každý tanečník jedno jakého žánru či zaměření, musí mít určitý technický základ, aby mohl choreografii ztvárnit. A přesně to je hlavním cílem pohybové průpravy. V těchto hodinách se budeme věnovat základům klasického, lidového i moderního tance, flexibilitě, ale i posilování tzv. hlubokého stabilizačního systému, aby děvčata byla technicky vybavena do konkrétně zaměřených tanečních oborů.

Podmínky členství

 1. Žák se zavazuje odevzdáním přihlášky plnit všechny podmínky členství v taneční skupině Flamingo.
 2. Mimo tréninkové centrum a mimo tréninkovou lekci za chování žáků zodpovídají jejich zákonní zástupci.
 3. Rodiče nemají povolený vstup do výuky (povolen jen po dohodě s trenérem, s trenérkou).
 4. Sraz tanečníků je vždy 10 minut před zahájením vyučovací hodiny.
 5. Žáci se převlékají v šatně, která jim je určena a v ní vyčkají příchodu trenéra, který je odvádí na výuku do tanečního sálu, tělocvičny.
 6. Jídlo a pití nevnášíme na taneční sál – vše zůstává v šatně, kde se žáci mohou nasvačit a napít.
 7. Povinností žáků je respektovat pokyny trenéra.
 8. Není ručeno za jakékoliv cenné věci, peněžní částky, mobilní telefony atd. odložené v šatně.
 9. Žák je povinen nosit odpovídající oblečení (nejlépe legíny a obepnuté tričko – věci v tmavých barvách), taneční náčiní a taneční obuv předepsanou pro daný trénink.
 10. Povinností žáka je mít upravené – stažené vlasy a mít s sebou láhev s pitím.
 11. V průběhu školních prázdnin – letních, podzimních, vánočních, jarních, pololetních, velikonočních a jiných státních svátků se tréninkové hodiny nekonají. Výjimku tvoří soustředění a semináře.
 12. Trenér / trenérka může během školního roku přidat tréninky navíc, které mohou probíhat i o víkendech.
 13. V případě, že je žák vybrán do soutěžního týmu a rozhodne se soutěží zúčastnit, hradí si veškeré výdaje se soutěžemi spojené v plné výši.
 14. Nedodržení výše uvedených podmínek členství je důvodem k vyloučení.