Taneční zaměření

Naše skupina ve školním roce 2019/2020 nabízí tyto obory:

Přípravka:

- děvčata od 4 do 6 let.

Baton kadetky

Baton juniorky

Pom pom kadetky

Pom pom juniorky

Pohybová průprava

 

Podmínky členství

 1. Žák se zavazuje odevzdáním přihlášky plnit všechny podmínky členství v taneční skupině Flamingo.
 2. Mimo tréninkové centrum a mimo tréninkovou lekci za chování žáků zodpovídají jejich zákonní zástupci.
 3. Rodiče nemají povolený vstup do výuky (povolen jen po dohodě s trenérem, s trenérkou).
 4. Sraz tanečníků je vždy 10 minut před zahájením vyučovací hodiny.
 5. Žáci se převlékají v šatně, která jim je určena a v ní vyčkají příchodu trenéra, který je odvádí na výuku do tanečního sálu, tělocvičny.
 6. Jídlo a pití nevnášíme na taneční sál – vše zůstává v šatně, kde se žáci mohou nasvačit a napít.
 7. Povinností žáků je respektovat pokyny trenéra.
 8. Není ručeno za jakékoliv cenné věci, peněžní částky, mobilní telefony atd. odložené v šatně.
 9. Žák je povinen nosit odpovídající oblečení (nejlépe legíny a obepnuté tričko – věci v tmavých barvách), taneční náčiní a taneční obuv předepsanou pro daný trénink.
 10. Povinností žáka je mít upravené – stažené vlasy a mít s sebou láhev s pitím.
 11. V průběhu školních prázdnin – letních, podzimních, vánočních, jarních, pololetních, velikonočních a jiných státních svátků se tréninkové hodiny nekonají. Výjimku tvoří soustředění a semináře.
 12. Trenér / trenérka může během školního roku přidat tréninky navíc, které mohou probíhat i o víkendech.
 13. V případě, že je žák vybrán do soutěžního týmu a rozhodne se soutěží zúčastnit, hradí si veškeré výdaje se soutěžemi spojené v plné výši.
 14. Nedodržení výše uvedených podmínek členství je důvodem k vyloučení.